Affald og genbrug

Genbrugsindsamling
I genbrugsrummet ved nr. 11 findes der containere til indsamling af madaffald, papir, glas, pap, plast og metal. Desuden to røde bokse til aflevering af farligt affald, f.eks. sparepærer og batterier.

Haveaffald
Beboernes mindre haveaffald kan afleveres i de grønne containere i genbrugsrummet. Viceværtsservice sørger for at containerne bliver kørt ud til tømning.

Storskrald
Der bliver fra 1. marts 2024 afhentet storskrald hver 4. uge hele året på fredage.

Stil affaldet ud på fortovet inden kl. 7.00 på afhentningsdagen - eller tidligst dagen før, så bliver de forskellige typer affald hentet af forskellige biler, afhængig af affaldstypen, i løbet af dagen. Affaldet skal placeres ved indkørslerne fra Frisersvej eller Brannersvej.
OBS: Bl.a. Genstande af keramik/porcelæn/glas/spejle (f.eks. krukker og potter) afhentes ikke, men skal afleveres på kommunens genbrugsplads.

Se kommunens 2024-tømningskalender for Ejgårdsparken.

Oplysninger om genbrug samt sortering og aflevering af affald kan findes på kommunens hjemmeside her.