Affald og genbrug

Genbrugsindsamling
I garagen ved nr. 11 findes der containere til indsamling af papir, glas, pap, plast og metal. Desuden to røde bokse til aflevering af farligt affald, f.eks. sparepærer og batterier.

Haveaffald
Beboernes mindre haveaffald kan afleveres i de grønne containere i garagen. Viceværtservice sørger for at containerne bliver kørt ud til tømning.

Storskrald
Der bliver fortsat afhentet storskrald hver 14. dag hele året på fredage i ulige uger.

Stil affaldet ud inden kl. 7.00 på afhentningsdagen - eller tidligst dagen før, så bliver de forskellige typer affald hentet af forskellige biler, afhængig af affaldstypen, i løbet af dagen. Affaldet skal placeres ved indkørslerne mod Frisersvej eller Brannersvej.

Oplysninger om opdeling og indpakning kan findes på www.gentofte.dk