Fordelingsregnskab for vand og varme

Lejlighedernes individuelle målere til vand og varme blev kollektivt udskiftet til nye målere der har indbyggede radio sendere. Disse transmitterer forbrugstal til ista/Clorius, som har ansvaret for at foretage den årlige aflæsning af målerne. Med installation af disse målere er der således ikke længere behov for fysisk besøg af montør i lejlighederne. Det hele er fjernbetjent.

Alle beboere har samtidig mulighed for at følge eget forbrug uge for uge ved at logge ind på www.istaonline.dk. Øvrige oplysninger om ista kan findes på www.ista.dk.

Vandbehandlingsanlæg installeret

I januar 2023 er der installeret et vandbehandlingsanlæg fra Lagur, som skal reducere kalken i
vandet til gavn for alle Ejgårdsparkens vandinstallationer, opvaske- og vaskemaskiner m.v.

Få mere at vide om anlægget på Lagurs hjemmeside

www.lagur.dk/beboer-information

Fjernvarme

Ultimo august 2022 blev der lukket for naturgassen, og MIH Fjernvarme sørgede for
demontering af de gamle gas installationer for derefter at installere installationerne til
fjernvarmen.

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme har overtaget overvågning og den fulde service samt vedligeholdelse af anlægget.

Vores kontaktperson overfor Gentofte Fjernvarme er GG-service v/Mogens, som er instrueret i
hvordan anlægget fungerer.