Fordelingsregnskab for vand og varme

Lejlighedernes individuelle målere til vand og varme blev kollektivt udskiftet til nye målere der har indbyggede radio sendere. Disse transmitterer forbrugstal til ista/Clorius, som har ansvaret for at foretage den årlige aflæsning af målerne. Med installation af disse målere er der således ikke længere behov for fysisk besøg af montør i lejlighederne. Det hele er fjernbetjent.

Alle beboere har samtidig mulighed for at følge eget forbrug uge for uge ved at logge ind på www.istaonline.dk. Øvrige oplysninger om ista kan findes på www.ista.dk.