Vedligehold af lejligheder

Vejledninger
De følgende vejledninger er en tilpasning af de oprindelige anvisninger og regler, som blev udformet i december 2003, da lejlighederne udelukkende var udlejningslejligheder. Dette kan betyde, at formuleringen ikke er korrekt når de nu anvendes som vejledning af ejere, som selv har et andet ansvar for vedligehold af lejligheden.

Emhætte
Dette punkt gælder ikke penthouse lejligheder.

Hvis emhætten går i stykker, eller ikke længere fungerer korrekt, kan det ikke betale sig at reparere, når den har passeret en alder af 10 år. Emhætter, der går i stykker, skal derfor udskiftes til en nyere model fra Exhausto, type ESL 245/AER.
Det er meget vigtigt, at vi kun anvender denne type emhætte ved udskiftning, da andre beboere i samme opgang ellers risikerer at få problemer med deres udsugning, da emhætterne er koblet til en fælles ventilator på taget og styrken er justeret til denne bestemte type af emhætte. Den nye emhætte er ca. 10 mm dybere end den oprindelige, hvorfor det er nødvendigt at fjerne et stykke bagbeklædning mellem de to skabe, hvor emhætten er monteret.

Vores faste Elektriker kender til installationen. Kontaktinformationer findes under punktet 'Kontakt'.

Markise
Ansøgning om opsætning af markise skal godkendes af bestyrelsen.
Følgende farver skal anvendes for at kunne opnå tilladelse:
Stel: RAL 7016 Antracitgrå.
Dug: RAL 14601 Off-white.


Velfac vinduer og døre
Døre og vinduer er produceret af firmaet Velfac. Almindeligt vedligehold er beskrevet i vejledningen, som findes i linket nedenstående. Velfac har ingen serviceafdeling for private, så ved reparationer skal der tilkaldes en selvstændig, autoriseret Velfac montør.

Trægulve
Vær opmærksom på, at specielt denne vejledning kun er gældende for de originale, oliebehandlede gulve!

Materiale: Junkers massiv bøgeparket, Flammet.

Rengøring: Daglig rengøring foretages ved støvsugning eller aftørring med en hårdt opvredet klud. I tilfælde af stærk tilsmudsning rengøres med vand tilsat sæbespåner. Vandforbruget bør være moderat. Anvend aldrig sulfoholdige rengøringsmidler. Mærker efter gummifodtøj og lignende fjernes med rense benzin eller mineralsk terpentin.

Eftersyn: Gulvene bør løbende efterses for slitage, specielt i områder med ekstraordinært slid f.eks. ganglinjer. Når ganglinjerne får tendens til lavere glans end resten af gulvet, påføres BLITSA gulvplejeolie, der er velegnet til opfriskning af olierede trægulve. Kom lidt olie på gulvet og poler med en klud eller en bonemaskine monteret med en blød klud. Inden for 30 minutter fjernes overskydende olie, så gulvet føles tørt. Efterpolering skal foretages inden for 2 timer efter påføring. Lad gulvet tørre. Samme behandling anbefales ved reparation af ridser.

Hvis ganglinjerne er så kraftigt tilsmudsede, at normal vask ikke fjerner snavset, behandles gulvet med gulvolie. Olien påføres og bearbejdes med bonemaskine monteret med sort sliberondel. Efter 30 minutter fjernes overskydende olie, så gulvet føles tørt. Færdigoliering foretages efter 6-8 timer. Er gulvene ridsede og fyldt med fastsiddende snavs, som ikke kan fjernes ved polering i olie, skal gulvene slibes af et professionelt gulvafsliberfirma.

Vinduer
Vinduer og altandøre er af fabrikat VELFAC/System 200 med træ indvendigt og aluminium udvendigt. Indvendigt er vinduerne malet med Paridan 786 fra Bech & Jørgensen glans 50, Ral 7016. Hvis der konstateres klæbning af tætningslisterne, skal disse smøres med talkum. Hængsler og vendebeslag smøres med syrefri olie eller vaseline. Afvaskning foretages med almindeligt vand iblandet lidt sulfo og svamp. Andre neutrale rengøringsmidler kan dog anvendes.
VIGTIGT: Der må ikke anvendes sprit, opløsningsmidler, klor eller salmiakholdige rengøringsmidler.
For yderligere oplysninger, se underpunktet med Velfacs brugervejledning.

Indvendige døre og malede karme
Rengøring: I første omgang rengøres malede og lakerede døre med klud og varmt vand. Efter behov kan anvendes de i husholdningen normalt forekommende vaske, opvaske- og øvrige rengøringsmidler. Man bør dog undgå skurepulver og lignende middel med slibende effekt. Fedtstoffer, skosværte og lignende tørres af med kunststofcleaner. Stærkere opløsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart efter rengøring skal overfladen - uanset anvendte metoder - altidtørres af. Hvis der er tætningslister i dørene, kan det blive nødvendigt at rengøre disse på et tidspunkt. Alle former for milde vaske- og opvaskemidler kan anvendes. Vigtigt: Anvend aldrig petroleumsbaserede produkter, idet der herved opstår risiko for, at gummilisterne krymper.

Reparation:

· Større skader i karm og dør spartles med syntetisk spartelmasse.

· Pudsning med 150 -240 sandpapir.

· Maling af overfladen skal ske med Paridan 786 fra Bech & Jørgensen glans 50 NCS-S fv. S0502 Y

· Ved småreparationer har Swedoor Jutlandia reparationsmaling i standardfarve hvid: NCS S0502-Y

· Ved ridser i selve dørpladen (på fladen) anbefales en omlakering på værksted.

Badeværelsesdørene skal aftørres efter badning, for at kondensvand ikke sætter sig i underkanten af døren. Forseglingen skal jævnligt vedligeholdes i bunden. Bør vedligeholdes jævnligt eller mindst 1 gang om året. Dette skal gøres med syntetisk lak eller skibslak.

Konvektorgrave i penthouselejligheder.
Konvektorgravene er malet med Dyrup 33-6233, Ral 9005.

Fliser og klinker
Ved tegn på skader, f.eks. løse fliser eller vedhæftningssvigt af fuger, bør der tages kontakt til en fagmand, så skaden kan udbedres så hurtigt som muligt.

Rengøring: Overfladen skal behandles med milde/miljøvenlige produkter som gør, at overfladen bliver mættet. Rengøring foretages ved afvaskning med lunkent sæbevand (brun sæbe eller sæbespåner) eller Alfix rense-/plejemiddelserie. Ved kalkforekomster på fliserne kan der rengøres med Alfix rensevæske iht. fabrikantens anvisninger. Der må ikke anvendes kalkfjerningsmidler, da de nedbryder fugerne. Der må ikke foretages montage af genstande, der gennemhuller det tætte vådrumssystem - som er på gulvene og i brusenichen og over badekarrene (penthouse) - da vådrumssikringen derved bliver ødelagt.

Malede vægge og lofter
Der må aldrig anvendes sprit eller opløsningsmidler til rengøring af malede overflader. Til rengøring af malede overflader bør kun anvendes milde alkaliske rengøringsmidler, der bør ikke bruges rengøringsmidler med slibende effekt.

Den maling som er benyttet til vægge og lofter i blokkene er: Dyrup 616l - 800 hvid i glans 5.
Den maling som er benyttet til vægge og lofter i punkthusene er: Dyrup 6162 - 800 hvid i glans 5.

Til alle badeværelser, samt vægoverflader i køkkenet bag glaspladerne og på kogeøerne er der benyttet Bech & Jørgensen 10 - hvid. Der bør genmales ca. hver 5 - 6. år

Sanitet
Saniteten rengøres med et almindeligt neutralt rengøringsmiddel, der bør aldrig bruges rengøringsmidler med slibende effekt eller saltsyreholdige produkter. Hvis saniteten ved et uheld skulle gå i stykker, skal der rettes henvendelse til bestyrelsen, da ejendommen har en fælles glas og kummeforsikring.

Afløb
WC og afløb må ikke bruges til udskylning af grus, bleer, hygiejnebind og grøntsager m.m. Vandlåse i køkken- og håndvaske bør med mellemrum afmonteres og renses, for at undgå tilstoppelse med håraffald og lignende. Gulvafløb, specielt gulvafløb, hvortil der er tilsluttet afløb fra f.eks. vaskemaskiner, brusere, håndvaske og lignende er særligt udsatte for ansamlinger af hår, sæberester samt tøjfnug. Derfor er en jævnlig oprensning påkrævet. Vandlåsene i gulvafløbet er udført som fast indbygget vandlås, der renses ved at fjerne overristen og derefter løfte adskillelsen op, hvorefter urenheder/tilstopning herefter kan fjernes. Ved stoppelse af systemet må der ikke anvendes nogen form for kemisk oprensning. VIGTIGT! Der må ikke benyttes afløbsrens til rensning af afløbsrør, da der mange steder forefindes plastikrør, og disse vil tage skade ved kontakt med afløbsrens.

Afløb under køkkenvask
Afløbet under køkkenvasken har meget lille fald og erfaringen har vist, at der er risiko for at samlingen inden det vandrette stykke kan falde fra hinanden når pakningerne har en vis alder. Det tilrådes derfor at efterse samlingerne med jævne mellemrum og, ved tegn på utæthed, at skifte pakningerne hurtigst muligt.

Blandingsbatterier
Hvor blandingsbatterierne er forsynet med luftblandere (Perlator) bør disse jævnligt skrues af og renses. Sien og luftudsugningsspalten renses for urenheder og kalkafsætninger. Defekte pakninger udskiftes og kalkophobninger skal firernes.

Emhætter
Fedtfilter rengøres min 4 gange om året, disse kan nemt aftages og vaskes i opvaskemaskinen.

Aflæsning af målere
Sker elektronisk.

Ventilatorer
Udsugning i bad, køkken og bryggers skal holdes fri for støv.

Granitplader
Granitpladerne i køkkener, badeværelser og toiletter rengøres med et almindeligt neutralt rengøringsmiddel. Pladerne vedligeholdes efter behov, ved at afvaske overfladen med rent vand. Når pladerne er tørre, behandles de med BK Voks. Voksen gnides på i et tyndt lag og efterpoleres.

Køkken- bryggers- garderobe- og badskabe
Den oprindelige leverandør af diverse skabe er Svane Køkkenet.

Modellen er: Design naturbirk til køkken og bryggers og Glat naturbirk til garderobeskabe og højskabe i bad.

Rengøring: Lågerne tørres af med en hårdt opvredet klud med et mildt rengøringsmiddel og nedvaskning skal ske fra neden af og op efter for at undgå striber og derefter aftørres med rent vand. Det frarådes at anvende produkter med slibemiddel i.

Altaner
Vedligehold af træværket på altangelændere foretages bedst med en farveløs olie, for at holde et ensartet udseende af ejendommen. Hvis der anvendes tæpper, måtter og kunstgræs på altanerne, skal belægningen fjernes i vinterhalvåret for ikke at samle fugt i betonen. Der må ikke anvendes salt på altanerne, da dette kan ødelægge overfladen, og for stålaltanernes vedkommende være katalysator til et begyndende rustangreb. Store planter i krukker skal have en underpotte eller en flise under krukken, for at undgå at rødder gror ned og ødelægger belægningen.

Glastage på penthouse-terrasser
Glastagene rengøres af vinduespudseren, som ejerforeningen har aftale med.

Navneskilte
Ejerforeningen sørger for skiltning på dørtelefoner, postkasser og i opgangene.

Grønne områder
De grønne områder passes af den gartner, som ejerforeningen har aftale med.

Hækklipning i private haver
Hækklipning - også i de private haver - skal udføres af gartneren.

Græsslåning i private haver
Græsslåning i de private haver skal gøres jævnligt af ejeren.

Private kælderrum
Kælderrum må IKKE benyttes til at oplade batterier på grund af brandfare.
Der skal gøres opmærksom på, at der til lejlighedens private pulterrum, er en risiko for mindre vandgennemtrængning, da disse er beliggende i kælderetagen. Hvis den private indboforsikring skal dække ting opbevaret i et kælderrum kræves det normalt af forsikringen, at ejendelene er løftet ca.10 cm fra gulvet, så vi anbefaler for en sikkerheds skyld, alle der benytter kælderrummene til opbevaring, at stille alle kasser eller andre ting op på en palle eller på metalstige-reoler